mobile-logo

PR hizmetleri bir işletmenin saygınlığını korumak ve genişletmek, işletmeyle toplum arasında köprü oluşturmak, güvenilir işbirliği ve dostluk ilişkileri kurulması bakımından ciddi öneme haizdir.

 

“ADMEDIA” olarak biz yıllardır başarılı PR kampanyalar yapıyoruz. Büyük deneyimlerimize dayanarak size kendi hizmetlerimizi öneriyoruz.

 

PR hizmetlerimiz üç aşamadan oluşuyor:

 

- Hazırlık aşaması: test ve analizler; toplumun analizi; ödevin düzenlenmesi.

- Temel aşama: PR kampanyaların oluşturulması; nufus, qruplar veya nufusun sosyal kesimleriyle ilişkilerin kurulması; toplum ilişkileri kampanyalarının etkisinin takibi.

- Son aşama: sonucun değerlendirilmesi; ilişkilerin gelecek kalkınma perspektiflerinin analizi.